دسته: مدیریت پسماند

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

پسماند بیمارستانی و روش های مدیریت آن

پسماند بیمارستانی چیست؟ پسماندهای بیمارستانی یا به عبارت صحیح تر Health care waste که می توان به آن پسماند پزشکی نیز اطلاع کرد شامل همه انواع پسماندهایی است که در هر گونه واحد تامین و حفظ سلامت، موسسات پژوهشی و آزمایشگاه ها تولید می شود. این پسماندها از نظر ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی با