برچسب: بیماری لیشمانیوزیس

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

بیماری سالک چیست؛ پیشگیری، درمان و سمپاشی سالک

شیوع سالک در ایران؛ سالک چیست و راه مقابله با سالک و سمپاشی پشه خاکی  بیماری سالک که در اصطلاح علمی به آن لیشمانیوز جلدی یا لیشمانیوز پوستی نیز می گویند یک بیماری واگیردار انگلی است که بر اثر گزش پشه خاکی (فلوبوتوموس پاپاتاسی و فلبوتوموس سرژنتي) به انسان منتقل می شود. لیشمانیوز جلدی (Cutaneous