برچسب: تصفیه فاضلاب بهداشتی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی وجود تصفیه خانه در اماکن مسکونی و واحدهای صنعتی یکی از مراحل مهم ساخت و اجرای این اماکن محسوب می شود. در صورت عدم دفع صحیح و بهداشتی فاضلاب، خطرات زیادی سلامت جامعه و محیط زیست را تهدید می کند. به همین دلیل، ساخت تصفیه خانه فاضلاب یکی