برچسب: شرکت سمپاشی در تهران

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

سمپاشی هتل

سمپاشی هتل و مسافرخانه اماکن اقامتی همچون هتل ها، مسافرخانه ها، هاستل ها، اماکن بوم گردی و… بسیار در معرض آلوده شدن به آفاتی همچون حشرات و جانوران موذی هستند. حشرات همچون سوسک درشت فاضلاب، سوسک ریز کابینتی، ساس تختخواب، شپش، پشه و… از جمله این آفات هستند. همچنین جانوران موذی نیز شامل موش خانگی،