برچسب: ضدعفونی آرایشگاه در تهران

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

ضدعفونی کرونا در منزل و شرکت (کووید 19)

ضدعفونی کرونا در تهران (ضدعفونی کووید-19) ضدعفونی منزل و محل کار علیه ویروس کرونا در تهران یکی از الزامات در دوران پساکووید به شمار می رود. خانواده هایی که بیمار کرونایی داشته اند، می بایست بعد از بهبود بیمار، اقدام به ضدعفونی کل منزل خود و از جمله اتاق قرنطینه بیمار کنند. با این کار